Online Zahlung

Dotpay
sonder Angebot
Wellendichtring 150x180x14,5/16 CORTECO 12018035B
Wellendichtring 150x180x14,5/16 CORTECO 12018035B
40,00 € 32,52 €
Wellendichtring 173x200x15,5/17 CORTECO 12018729B
Wellendichtring 173x200x15,5/17 CORTECO 12018729B
45,00 € 36,59 €
St.
Wellendichtring 25x39x6,5 CORTECO 20034237B
Wellendichtring 25x39x6,5 CORTECO 20034237B
11,25 € 9,15 €
St.
Wellendichtring 80x100x12/13,7 CORTECO 12019145B
Wellendichtring 80x100x12/13,7 CORTECO 12019145B
33,25 € 27,03 €
St.
Allgemeine Geschätsbedingungen

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-SIMMERING.PL
 
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.e-simmering.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową uszczelnień technicznych, zestawów naprawczych przekładni kierowniczych i innych części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych, a także do maszyn rolniczych i budowlanych.
 2. Właścicielem sklepu jest firma SIMAVENT Igor Sikończyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Cicha 6*, 30-129 Kraków, NIP 677-105-75-21, REGON 120330799, adres poczty elektronicznej: sklep@e-simmering.pl, numer telefonu: +48 790 889 891, zwana w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.
 3. Zakupów w sklepie może dokonywać osoba pełnoletnia, osoba fizyczna lub osoba prawna. Klient spełniający wymienione wymagania, który chce dokonać lub dokonał zakupu, zwany jest w dalszej części regulaminu Klientem.
 4. Ceny wszystkich produktów oferowanych przez www.e-simmering.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu www.e-simmering.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

  Tryb składania i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowanie poprzez stronę internetową www.e-simmering.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 790 889 891 lub pisemnie pod adresem e-mail sklep@e-simmering.pl.
 2. Sklep zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w możliwie najkrótszym terminie, jednak ze względu na specyfikę asortymentu, każde zamówienie otrzymane w formie pisemnej, zostanie potwierdzone przez Sklep najpóźniej w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania.
 3. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez obie strony, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności produktu w magazynie. Standardowo wynosi on do 24h od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku  braku towaru w magazynie. Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany, a Sklep winien uzyskać akceptację Kupującego w związku z przesunięciem terminu dostawy.
 6. Klient może wprowadzić zmiany do zamówienia lub też całkowicie z niego zrezygnować do momentu wysłania przesyłki przez Sklep. Zmiany takie są możliwe jedynie poprzez kontakt telefoniczny.

  Zapłata za towar i terminy płatności za produkt

  Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 1. Przelewem przed dostawą, na podstawie potwierdzenia zamówienia wysłanego e-mailem do Klienta, zawierającego kwotę końcową do zapłaty (powiększoną o ustalone koszty wysyłki). Dane do przelewu:
  SIMAVENT, ul. Cicha 6, 30-129 Kraków*
  Nr konta 90 1940 1076 3056 1182 0000 0000 (Credit Agricole)
 2. Gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 3. Za pobraniem – zapłata kurierowi w momencie otrzymania przesyłki.
 4. Kartą kredytową i e-przelewem.
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 5. Termin płatności:
  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Dostawa i koszty przesyłki

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.e-simmering.pl realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej lub za Paczkomatów InPost.
 2. Koszty wysyłki podane są na stronie www.e-simmering.pl/koszty-wysylki
 3. Jest możliwa wysyłka towarów za granicę. W takim wypadku należy skontaktować się ze Sklepem celem omówienia warunków i kosztów dostawy.
 4. Odbiór przesyłki od pracownika firmy kurierskiej musi być potwierdzony czytelnym podpisem. Odbierający towar jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy przesyłka nie wykazuje znamion naruszenia jej przez osoby trzecie.
 5. Klient może dokonać  sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, że otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego. Spisanie protokołu winno nastąpić w dniu dostawy, należy zachować jego kopię. O zaistniałej sytuacji Klient winien niezwłocznie poinformować Sklep telefonicznie lub mailowo.

Zwroty i reklamacje

 1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych kolejnym punkcie 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@e-simmering.pl lub pisemnie na adres 30-129 Kraków ul. Cicha 6. 
 2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym (paczkomaty), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest otrzymanie tego samego towaru, nieużywanego / niemontowanego, w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym, niepobrudzonym - przy otwieraniu przesyłki proszę uważać na uszkodzenie  opakowania produktu lub struktury produktu, szczególnie w przypadku posługiwania się przedmiotami ostrymi), wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura), który został dostarczony Klientowi wraz z towarem. Jeśli dokument sprzedaży zawiera również inne, nie reklamowane przez Kupującego pozycje, zostanie on odesłany do Klienta po wykonaniu kserokopii. UWAGA! Zwroty towaru bez załączonego dokumentu sprzedaży będą zwracane do Klienta na jego koszt.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, winien ten fakt zgłosić niezwłocznie do Sklepu. W przypadku reklamacji niezbędne będzie wypełnienie formularza – zgłoszenia reklamacyjnego, którego druk, po uprzedniej informacji od Klienta, zostanie do Niego wysłany pocztą elektroniczną (e-mail).
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego do siedziby SIMAVENT, ul. Cicha 6, 30-129 Kraków*.
 7. W przypadku zasadnej reklamacji, kwota brutto za reklamowany towar zostanie zwrócona Kupującemu w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni roboczych gotówką lub na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem, ani na koszt Sklepu.

Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
 4. Odbiór przesyłki od pracownika firmy kurierskiej musi być potwierdzony czytelnym podpisem. Odbierający towar jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy przesyłka nie wykazuje znamion naruszenia jej przez osoby trzecie.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone mailowo na adres sklep@e-simmering.pl
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy

  Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgoda  na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SIMAVENT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883) tylko i wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego www.e-simmering.pl i w celu sprawnej i bezbłędnej realizacji zamówienia.
 2. Wszystkie wymienione w ofercie sklepu produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep internetowy www.e-simmering.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w miejscu prowadzenia działalności Sklepu.
 5. Składając zamówienie, Klient akceptuje jednocześnie warunki powyższego regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi wytycznymi, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

 *podany adres jest tylko i wyłącznie adresem rejestrowym firmy. Pod tym adresem nie istnieje sklep stacjonarny. Odbiór osobisty możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dziękujemy za zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni z naszej obsługi

www.e-simmering.pl

nach oben
Shop is in view mode
Vollversion der Webseite
Sklep internetowy Shoper.pl